Archief

No.DatumTitel 
08705-06-2010Persbericht - Voorlopig kerkverband uitgebreid
08627-11-2009Persbericht - Vorming voorlopig kerkverband
08526-10-2009Wie heeft zich onttrokken...?
08404-07-2009Ichthus in de pers – een reactie van de kerkenraad
08326-05-2009Brief KR aan Synode Zwollle-Zuid
08215-05-2009Persbericht - Ichthusgemeente buiten kerkverband gezet
08114-05-2009Brief met nadere motivering aan Gkv-kerken
08011-05-2009Constatering en besluit KR
07927-03-2009Besluit GS Zwolle-2008 t.a.v. schorsing en afzetting
07807-01-2009Pleidooi ds. E. Hoogendoorn op hoorzitting
07707-01-2009Pleidooi KR op hoorzitting
07615-09-2008Verslag van gesprek met synodecommissie
07525-11-2008Afspraak is afspraak
07415-09-2008Ichthus antwoord aan GS Commissie
07320-06-2008Besluit GS Zwolle-2008 t.a.v. revisieverzoek
07227-03-2007Aansluitend Beroep op GS 2008
07127-03-2007Revisieverzoek GS 2008
07025-06-2007PS Overijssel laat beslissing aan GS 2008
06909-02-2007Appèl PS 2007 Overijssel / Utrecht
06801-06-2007Kronkelende rechtsgang
06724-05-2007Eudokiaraad \'conformeert zich altijd\'?
06612-04-2007Info m.b.t. ingediend Revisieverzoek
06512-04-2007Kampen-Noord en het ondertekeningsformulier
06412-04-2007Wonderlijke Verklaring van Eudokiazijde
06322-02-2007De hoge weg van het recht
06226-01-2007Geestelijke strijd of broedertwist?
06107-12-2006Ichthus reactie op afzetting ds. E. Hoogendoorn aan GKv kerken
06007-12-2006Ichthus reactie op afzetting ds. E. Hoogendoorn aan Classis Kampen
05907-12-2006Ichthus reactie op afzetting ds. E. Hoogendoorn aan Classis
05807-12-2006Ichthus reactie op afzetting ds. E. Hoogendoorn aan Eudokiaraad
05724-11-2006Reactie dr. Anderson op ds. Niemeijer betr. art. 31 K.O.
05616-11-2006Ichthus reactie op artikel ds. Niemeijer in ND
05513-11-2006Beknopt overzicht van Prof. Lettinga
05403-11-2006Ichthus reactie op artikel mr. Oldenhuis in ND
05321-10-2006Besluit KR Ichthus n.a.v. afzetting ds. E. Hoogendoorn
05221-10-2006Afzettingsbesluit van Eudokiaraad
05120-10-2006Classisbesluit: ds. E Hoogendoorn afzettingwaardig
05019-10-2006Ichthus reactie op vragen classis
04905-07-2006Classis Kampen 30 juni 2006
04828-04-2006De Boer uit de bocht
04707-04-2006Rondschrijven KR Ichthus aan Eudokiagemeente
04601-04-2006Besluit KR Ichthus n.a.v. schorsing ds. E. Hoogendoorn
04501-04-2006Rondschrijven Eudokiaraad aan gemeente n.a.v. schorsing
04401-04-2006Schorsingsbesluit van Eudokiaraad
04301-04-2006Begeleidend schrijven bij schorsingsbesluit van Eudokiaraad
04231-03-2006Geen ruimte voor rechtsherstel
04128-03-2006Oproep KR Ichthus aan KR Zwartsluis
04028-03-2006Verantwoording ds. E. Hoogendoorn aan KR Zwartsluis
03928-03-2006Oproep KR Ichthus aan Eudokiaraad
03811-03-2006Verantwoording ds. E. Hoogendoorn aan Eudokiaraad
03711-03-2006'Voorlichting' van Eudokiazijde
03625-02-2006Voortgaande correspondentie met Eudokiaraad
03510-02-2006Het recht betracht?
03402-02-2006KR Ichthus informeert classis over revisieverzoek
03326-01-2006Antwoord KR Ichthus op vermaan van Eudokiaraad
03219-01-2006Vermaan Eudokiaraad aan ambtsdragers
03119-01-2006Vermaan Eudokiaraad aan ds. E. Hoogendoorn
03019-01-2006Verantwoording KR Ichthus aan Eudokiaraad
02919-01-2006Verantwoording aan alle Gereformeerde Kerken
02803-01-2006Ultimatum van Eudokiaraad aan ds. E. Hoogendoorn
02701-01-2006Analyse Dr. J.W.G. Meissner
02622-12-2005Rondschrijven Eudokiaraad aan gemeente
02522-12-2005Raadsman: Gesprek Ichthus - Eudokia zonder voorwaarden vooraf?
02425-11-2005Persoonlijke verantwoording van een zuster der gemeente
02308-11-2005Eudokiaraad verzoekt standpunt predikant t.a.v. GS besluit
02208-11-2005Eudokiaraad verzoekt standpunt ambtsdragers t.a.v. GS besluit
02101-10-2005Toespraak preses Generale Synode (ds. P. Niemeijer)
02001-10-2005Bespreking Generale Synode
01901-10-2005Besluit Generale Synode 2005
01821-04-2005Appèl gemeenteleden op Generale Synode
01721-04-2005Appèl KR op Generale Synode
01611-03-2005Verantwoording aan Eudokia gemeente (4)
01509-02-2005Rapport Commissie Particuliere Synode
01409-02-2005Besluit Particuliere Synode 2005
01327-11-2004Adhesiebetuiging gemeenteleden aan appèl KR op PS
01230-11-2004Appèl KR op Particuliere Synode
01119-11-2004Verantwoording aan Eudokia gemeente (3)
01029-10-2004Verantwoording aan Eudokia gemeente (2)
00902-10-2004Verantwoording aan Eudokia gemeente (1)
00823-09-2004Besluit classis 23 september 2004 + Notitie CvM
00701-04-2004Besluit classis febr.-apr. 2004
00601-02-2004Appèl classis februari 2004
00501-11-2003Besluit classis sept.-nov. 2003
00405-09-2003Appèl classis september 2003 ouderlingen
00304-09-2003Appèl classis september 2003 predikant
00230-06-2003Verweer predikant tegen rapport externe adviseurs
00128-06-2003Verweer J.A. de Wit tegen rapport externe adviseurs