Ichthus reactie op afzetting ds. E. Hoogendoorn aan Eudokiaraad

 

Gereformeerde Kerk Kampen-Noord (Ichthus)
Scriba: J.T. Sikkema
Wederiklaan 59
8265 DB Kampen


Aan de raad van de Eudokiagemeente,
Wederiklaan 54,
8265 DD Kampen

Kampen, 7 december 2006


Geachte Broeders,

Met diepe teleurstelling en ook verontwaardiging heeft de raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus) kennisgenomen van uw besluit d.d. 20 oktober 2006, waarmee u meende onze predikant ds. E. Hoogendoorn te kunnen afzetten als predikant.

Van te voren hebben wij uw vergadering met redenen omkleed te kennen gegeven dat u niet bevoegd was tot een dergelijke stap.

U laadt met uw ongeoorloofd besluit een ernstige verantwoordelijkheid op u waarvoor u zich eens zult moeten verantwoorden voor de Here, de rechtvaardige Rechter.

In de bijlage doen wij u een besluit toekomen dat wij in verband met uw niet wettig opereren hebben genomen.
De kerkenraad heeft ook besloten tegen de besluiten van de classis en van de Eudokiaraad appel aan te tekenen bij de particuliere synode. De kerkenraad zal zijn bezwaren tegen deze besluiten, naast zijn revisieverzoek, ook neerleggen bij de komende generale synode te Zwolle 2008.


Wij bidden u de genade toe van God die met de wijsheid van zijn Heilige Geest harten en gedachten tot inkeer kan brengen.

Met broedergroeten,

Namens de kerkenraad,
mede namens ds. E. Hoogendoorn,


E. Vogel. 2e preses

J.T. Sikkema, scribaBijlage: BESLUIT KMD Kampen-Noord (Ichthus) 21 oktober 2006