Info m.b.t. ingediend Revisieverzoek

 

Het revisieverzoek ingediend bij de e.k. GS Zwolle-Zuid 2008

Kampen, 12 april 2007

Op 30 maart 2007 heeft de Raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus) de uiteindelijke onderbouwing van zijn al eerder pro forma ingediend revisieverzoek ingeleverd bij het daarvoor aangewezen adres van de GS, de Deputaten Voorbereiding Generale Synode.
Het uiteindelijke revisieverzoek was al eerder klaar maar de vormgeving vroeg nog de nodige tijd omdat we het voor de synodeleden die geroepen worden zich over de complexe materie te buigen, zo overzichtelijk mogelijk wilden maken.

Bovenstaande mededeling kan het misverstand uit de weg ruimen als zou het revisieverzoek nog niet zijn ingediend.

In Januari 2006 hebben wij de kerken een 'Verantwoording' toegestuurd. Daarin hebben wij ons naar de kerken verantwoord waarom wij besloten hadden revisie te verzoeken van een deel van de besluiten van de GS Amersfoort-C 2005 inzake Kampen-Noord.
Zeker gezien de ernstige gevolgen van deze besluiten voor de gescheurde gemeente te Kampen-Noord leek het ons destijds goed om de zusterkerken hiervan op de hoogte te stellen en ook te vragen ons niet los te laten en op haar manier ondersteuning te bieden aan de behandeling van dit revisieverzoek door de e.k. GS.

Intussen is er vanuit de PS Utrecht het verzoek gekomen een vervroegde GS te Zwolle-Zuid bijeen te roepen met het oog op een eerdere behandeling van de kwestie Kampen-Noord.
In andere Particuliere Synode-ressorten is er iets dergelijks gaande.
Waar er vanuit het kerkverband nu zoveel moeite wordt gedaan tot een zo vroeg mogelijke behandeling van het revisieverzoek van de kerk te Kampen-Noord (Ichthus) leek het ons niet meer nodig om het revisieverzoek alle kerken toe te sturen zoals wij eerder met de Verantwoording hadden gedaan. Immers, de brede ondersteuning vanuit het kerkverband voor de behandeling van het revisieverzoek is meer dan we in januari 2006 nog durfden te hopen.
Dat betekent dat wij nu afzien van ons voornemen, verwoord in de Verantwoording van januari 2006, om het aangekondigde revisieverzoek zodra het gereed is de kerken toe te sturen met het verzoek om behandeling daarvan door de volgende GS te ondersteunen.

De Raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus)