Over ons

Welkom!

Op deze pagina stellen wij ons als Gereformeerde Kerk Kampen (Ichthus) graag aan u voor.

Gereformeerde Kerk: we zijn kerk van de Here Christus, kerk in de wereld van vandaag, vergaderd door de Here God, die de kerk door de eeuwen heen bewaarde bij Zijn Woord, de Bijbel. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen, in het ene ware geloof in de Drie-enige God: God, de Schepper van hemel en aarde, Jezus Christus, Zijn Zoon, die ons verlost van onze zonden en de Heilige Geest die het geloof in ons werkt.

De Gereformeerde Kerk Kampen weet zich in alles gebonden aan de Bijbel, Gods eigen Woord. De gereformeerde belijdenisgeschriften geven hiervan een samenvatting. Daarin belijden we de leer van de kerk. De Gereformeerde Kerkorde is het uitgangspunt voor al ons kerkelijk handelen en het samenleven van en in de kerken.

De toevoeging "Ichthus" in de naam houdt verband met de locatie waar onze gemeente van oktober 2004 tot juli 2011 erediensten belegde: een dependance van het toenmalige "Ichthuscollege" in Kampen.

 

We zijn een gemeente met ca. 150 leden. De leden komen uit Kampen en uit plaatsen in de regio.

Op dit moment maakt de kerk van Kampen (Ichthus) onderdeel uit van een nieuw kerkverband (GKN - Gereformeerde Kerken Nederland), met enkele andere gemeenten die eveneens - vaak na een lange periode van verontrusting, appèl en bezwaar - niet langer in de GKv konden blijven, vanwege de koers die deze kerken zijn opgegaan. Deze kerken van het nieuwe kerkverband willen leven vanuit de gereformeerde overtuiging, in gehoorzaamheid aan het Woord van God, gebaseerd op de Bijbel, de gereformeerde belijdenissen en de gereformeerde kerkorde.

Het nieuwe kerkverband bestaat nu uit de volgende kerken:

  • Gereformeerde Kerk Assen/Kornhorn
  • Gereformeerde Kerk Dalfsen
  • Gereformeerde Kerk Ede (incl. wijkgemeenten Amersfoort en Den Bosch)
  • Gereformeerde Kerk Enschede e.o.
  • Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o.
  • Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.
  • Gereformeerde Kerk Kampen e.o.(Ichthus) 
  • Gefeformeerde Kerk Zwolle e.o. (incl. wijkgemeenten Apeldoorn en Den Helder)
  • Gereformeerde Kerk Zwijndrecht e.o. (incl. wijkgemeente Goes)
  • Gereformeerde Kerk Zuidhorn e.o.

Binnen de Gereformeerde Kerken Nederland zijn vijf predikanten in actieve dienst: ds. A. Bas (Kampen en Dalfsen), ds. L. Heres (Assen/Kornhorn), ds. A. Jongeneel (Zwijndrecht e.o.), ds. J.R. Visser (Zwolle e.o.) en ds. R. van der Wolf (Hardenberg e.o.).

Wilt u meer weten over onze gemeente en vindt u het antwoord niet rechtstreeks op onze website, kijk dan op de pagina Contact.