ANBI

ANBI  = Algemeen Nut Beogende Instelling

Zoekprogramma ANBI op www.belastingdienst.nl

 

Standaard formulier publicatieplicht kerkgenootschappen:

Ingevuld formulier jaarcijfers 2020 - begroting 2021