Ichthus antwoord aan GS Commissie

 
Gereformeerde Kerk Kampen-Noord (Ichthus)
Scriba J.T. Sikkema
Wederiklaan 59
8265 DB Kampen
Tel. 038-3322417
E-mail: jt.sikkema@hetnet.nl


Generale Synode Zwolle-Zuid 2008
Aan de commissie Kampen-Noord (Ichthus)
p/a ds. W. Tiekstra
Wilgenlaan 1 - C
2651 TA Berkel en Rodenrijs

Kampen, 15 september 2008


Geachte ds. Tiekstra,

Zoals onze preses al in een telefoongesprek met ds. A.J. van Zuijlekom had aangegeven, zou de kerkenraad proberen een dezer dagen uw commissie te informeren over het verloop van ons beraad.
Bij dezen deelt de kerkenraad uw Commissie en in haar ook de Generale Synode het volgende besluit mee dat de kerkenraad heeft genomen.

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus) heeft, gehoord de gemeente, besloten om eerst de afhandeling door de synode van de verdere bezwaarschriften die door de kerkenraad en/of zijn predikant in de zaak van Kampen-Noord op haar tafel zijn gelegd, af te wachten.
Als de synode de behandeling van ook deze bezwaarschriften heeft afgerond en haar besluiten ons heeft bekendgemaakt, zal de kerkenraad aan de hand van het totaalbeeld van de synodebesluiten zich verder over de zaak beraden.

We zenden dit schijven zowel elektronisch als per post naar uw adres.

Tevens laat de kerkenraad u weten dat de preses ds. E. Hoogendoorn wegens een buitenlandse reis afwezig is van 15 september tot 1 oktober 2008.
Ook de scriba br. J.T. Sikkema is wegens verblijf in het buitenland afwezig van 17 september tot half oktober 2008.
Indien van uw zijde contact nodig is met de kerkenraad dan kunt u contact opnemen met de tweede preses: broeder G. Bikker, Watermunt 27 8265 EL Kampen. Tel . 038-3323964,
e-mail: bikker@home.nl

Met vriendelijke broedergroeten,
Namen de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Kampen-Noord (Ichthus)


Ds. E. Hoogendoorn - Preses

J.T. Sikkema-scriba