Classis Kampen 30 juni 2006

 

Betreft: Classis-Kampen 30 juni 2006

Vrijdag, 30 juni 2006 , is er een buitengewone classis bijeengeroepen te St.Jansklooster-Kadoelen.
Deze vergadering was op verzoek van Eudokiazijde. Zij hadden het verzoek op tafel gelegd om "de afzettingswaardigheid van ds. Hoogendoorn naar art. 79 en 80 KO uit te spreken, op grond van zijn verwerping van alle vermaan en tucht over zijn strafwaardige houding en gedragingen zoals die in het schorsingsbesluit zijn aangewezen".
Het schorsingsbesluit van 29 maart jl. gold voor drie maand en ging 1 april in.
De classis moet, naar art. 79 KO, met advies van deputaten van de particuliere synode, beoordelen of er afgezet kan worden.

In verband met de vele vragen die rezen had de classis meer tijd nodig. Zij wil zorgvuldigheid betrachten in de behandeling van het verzoek van Eudokiazijde. De vergadering wordt voortgezet op D.V. 29 september a.s..

Het blijft dus afwachten wat de classis met het verzoek van Eudokia gaat doen. Een grote vraag voor de vergadering zal zijn of er sowieso in deze situatie geschorst kan en mag worden laat staan afgezet.

Voor de kerkenraad van de Gereformeerde kerk te Kampen-Noord (Ichthus) blijft, zoals destijds op 1 april is uitgesproken, de schorsingsprocedure niet legitiem. Daarom acht hij ook de verlenging van de schorsing met drie maand die van Eudokiazijde is uitgesproken, evenmin legitiem.
De kerkenraad blijft ds. E. Hoogendoorn erkennen en aanvaarden als predikant in volle rechten.

In de komende maanden is het gebed voor de classis nodig.
We mogen bidden dat de classis nu wijsheid van de Here ontvangt om de juiste beslissing te nemen inzake het verzoek dat Eudokia op haar tafel heeft gelegd.


De kerkenraad van Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus)