Raadsman: Gesprek Ichthus - Eudokia zonder voorwaarden vooraf?

 

Op 22 december 2005 heeft onze raadsman (namens de Ichthus kerkenraad) aan de raadsman van de Eudokiaraad de volgende brief per fax verzonden.

22 december 2005

Amice,

Nadat ik enige malen overleg verzocht had na het afkomen van de GS-besluiten van 1 oktober 2005, hadden we op 29 november 2005 bij u op kantoor een bespreking met twee leden van de - gemakshalve aan te duiden als - "Eudokia-geleding" van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) te Kampen-Noord.

Uw cliënte heeft mij toen het volgende laten weten:
- open en onvoorwaardelijk overleg is op dit moment niet mogelijk; overleg over (de onderlinge verhouding van beide geledingen in) de toekomst is pas aan de orde ná aanvaarding door de Ichtus-geleding van de GS-besluiten; de geleding van uw cliënte dient als wettige kerkenraad te worden aanvaard;
- dit vereiste conformeren aan GS-besluiten impliceert noodzakelijk dat ds Hoogendoorn per onmiddellijke ingang niet meer kan voorgaan in het Ichtus-gebouw.

Ik heb dit standpunt uitvoerig met ds Hoogendoorn én vertegenwoordigers van het "Ichtus-deel van de gemeente" besproken. Er zijn vervolgens twee gemeentevergaderingen aan gewijd.


Namens hen kan ik u als volgt meedelen.

De bovenomschreven boodschap (kort samengevat: "aanvaardt ons eerst als uw gezag en dan praten we") wordt in het licht van de historie van het conflict als volstrekt ongepast beschouwd. Deze insteek getuigt voorts niet van wijsheid of van de wens elkaar werkelijk te zoeken waar het gaat om oplossingen; de Ichtus-geleding ervaart immers - wederom - dat Eudokia zich wil laten gelden.

Het is de opvatting van cliënten dat beslist niet op deze wijze met de onderhavige besluiten van de GS behoeft te worden omgegaan.

Het stelt ds Hoogendoorn en het Ichtus-deel van de gemeente zeer teleur dat "Eudokia" niet is ingegaan op mijn klemmend beroep om zonder voorwaarden vooraf het overleg in te gaan.

Ik zou dat beroep hier nogmaals willen herhalen,hoewel ik weet dat uw cliënte het beslist heeft afgewezen.

Ds Hoogendoorn en het Ichtus-deel van de gemeente zullen er tegen deze achtergrond daarom niet toe overgaan deze door u gestelde voorwaarde voor verder gesprek te vervullen en voelen zich vrij uw afwijzing om voorbehoudsloos te overleggen publiek te maken als daarnaar wordt gevraagd.

Ondertussen bereiden cliënten hun revisieverzoek voor omdat ze bij deze stand van zaken geen andere oplossing zien.


Met vriendelijke groet,

(raadsman van de Ichthus kerkenraad)