Persbericht - Vorming voorlopig kerkverband

 

Op donderdag 26 november j.l. mochten de Gereformeerde Kerken Kampen (Ichthus), Bergentheim/Bruchterveld e.o. (Matrix) en Zwijndrecht e.o. overgaan tot de vorming van een voorlopig kerkverband.
Zij hebben hiertoe besloten vanwege eenheid in het geloof op basis van de Heilige Schrift, conform de gereformeerde belijdenis van de Drie Formulieren van Eenheid en de gereformeerde kerkregering van de Kerkorde.
Het verband tussen genoemde kerken krijgt gestalte in het laten voorgaan van elkaars predikanten, het erkennen van elkaars tucht en het openstellen van de avondmaalstafel voor elkaars leden naar artikel 60 K.O.
Tot de vorming van een definitief kerkverband zal besloten worden, wanneer de kerken gezamenlijk tot de overtuiging zijn gekomen dat daar tijd en gelegenheid voor bestaat.
Zij zoeken de eenheid met allen die met hen willen staan op de grondslag van Gods Woord, de gereformeerde belijdenis en de Kerkorde.

 

Als adresvoerende kerk hebben zij de Gereformeerde Kerk Kampen (Ichthus) aangewezen. Postadres: scriba J.A. de Wit, Rietkamp 5,  8266 KE  Kampen.
E-mailadres: info@gereformeerdekerkennederland.nl

De voornoemde kerken.