Ichthus reactie op afzetting ds. E. Hoogendoorn aan Classis

 

Gereformeerde Kerk Kampen-Noord (Ichthus)
Scriba: J.T. Sikkema
Wederiklaan 59
8265 DB KampenAan de Classis Kampen van Gereformeerde Kerken,
p/a Deputaat-scriba mevr. H.M. Huizenga,
Tormentil 102
8265 DR Kampen

Kampen, 7 december 2006


(Wel)eerwaarde Broeders,


Met diepe teleurstelling en ook verontwaardiging heeft de raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen-Noord (Ichthus) kennisgenomen van uw besluit d.d. 19 oktober 2006, dat ds. E. Hoogendoorn dient te worden afgezet als predikant van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Van te voren hebben wij uw vergadering met redenen omkleed te kennen gegeven dat u niet bevoegd was tot een dergelijke stap.

U laadt met uw ongeoorloofd besluit een ernstige verantwoordelijkheid op u waarvoor u zich eens zult moeten verantwoorden voor de Here, de rechtvaardige Rechter.

In de bijlage doen wij u een besluit toekomen dat wij in verband met uw niet wettig opereren hebben genomen.
De kerkenraad heeft ook besloten tegen het besluit van de classis appel aan te tekenen bij de particuliere synode. De kerkenraad zal zijn bezwaren tegen dit besluit, naast zijn revisieverzoek, ook neerleggen bij de komende generale synode te Zwolle 2008.


Wij bidden u de genade toe van God die met de wijsheid van zijn Heilige Geest harten en gedachten tot inkeer kan brengen.

Met broedergroeten,

Namens de kerkenraad,
mede namens ds. E. Hoogendoorn,E. Vogel. 2e preses

J.T. Sikkema, scribaBijlage: BESLUIT KMD Kampen-Noord (Ichthus) 21 oktober 2006