Persbericht - Ichthusgemeente buiten kerkverband gezet

 

Gereformeerde Kerk Kampen (Ichthus)
Website: www.kampennoord-ichthus.nl
Deze website geeft meer informatie over de 'zaak Kampen-Noord'.
Voor vragen over de inhoud van dit persbericht, kunt u contact opnemen met
ds. E Hoogendoorn, preses, tel. 038-3329201