H.C. Zondag 50

Vraag 125: Wat is de vierde bede?

Antwoord: Geef ons heden ons dagelijks brood.
Dat wil zeggen:
Wil ons zó verzorgen met alles wat wij voor ons lichaam nodig hebben, dat wij daardoor erkennen dat U de enige oorsprong van al het goede bent en dat onze zorg en inspanning en ook uw gaven ons niet baten zonder uw zegen.
Leer ons daardoor ook ons vertrouwen niet langer op enig schepsel, maar op U alleen te stellen.