Geluidsopname afspelen

Donderdag 18 mei 2023 10:00 uur
ds. H. Drost

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 21 : 1. 2. 3
Gebed
Lezen:Lukas 24 : 36 - 53
Lezen:Openbaring 4 en 5
Zingen:Psalm 29 : 1
Tekst:Openbaring 5 : 7
Preek
Zingen:Gezang 18
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 47 : 3
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 83 : 1. 2. 3. 4 'k Heb geloofd, daarom zing ik
Zegen