Geluidsopname afspelen

Zondag 14 mei 2023 16:30 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 99 : 1, 2, 3, 4
Gebed
Lezen:Mattheüs 28 : 16 - 20
Zingen:Psalm 2 : 4, 5
Lezen:Hebreeën 2 : 5 - 9
Tekst:Handelingen 1 : 3
Preek
Zingen:Psalm 85 : 1, 2
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 98 : 1, 2
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 98 : 3, 4
Zegen