Geluidsopname afspelen

Zondag 14 mei 2023 10:00 uur
ds. R. Douma

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Gezang 30 : 4
Wet
Zingen:Psalm 102 : 6, 7
Gebed
Lezen:1 Kon. 8 : 46 - 51; Jer. 29 : 8 - 14; Dan. 9 : 1 - 19
Zingen:Psalm 80 : 8, 9, 10
Tekst:Dan. 9 : 17 - 19
Preek
Zingen:Psalm 102 : 8, 9, 10
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 30 : 5, 6
Zegen