Geluidsopname afspelen

Zondag 7 mei 2023 16:30 uur
ds. H. Drost

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 119 : 26 - 27
Gebed
Lezen:Spreuken 3 : 1 - 12
Tekst:Spreuken 3 : 11 - 12
Zingen:Psalm 89 : 9. 11. 12
Preek
Zingen:Psalm 103 : 5
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 94 : 6
Gebed
Collecte
Zingen:Wat de toekomst brengen moge : 1, 2, 3
Zegen