Geluidsopname afspelen

Zondag 23 april 2023 16:30 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Gezang 31 : 1, 2, 3
Gebed
Lezen:Lucas 24 : 13 - 35
Zingen:Psalm 119 : 5, 7
Lezen:Lucas 24 : 36 - 49
Tekst:Handelingen 1 : 1, 2
Preek
Zingen:Psalm 119 : 29, 30
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 25 : 4, 6
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 68 : 2, 8
Zegen