Geluidsopname afspelen

Zondag 16 april 2023 16:30 uur
ds. R. van der Wolf

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 93 : 1, 3
Gebed
Lezen:Kolossenzen 2 : 1 - 15
Zingen:Psalm 130 : 2, 4
Tekst:Kolossenzen 2 : 11 - 12
Preek
Zingen:Gezang 22 : 2, 3
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 103 : 3, 9
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 36 : 1, 3
Zegen