Geluidsopname afspelen

Zondag 9 april 2023 16:30 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Gezang 21 : 1, 2, 3
Gebed
Lezen:Lucas 24 : 1 - 12
Zingen:Psalm 89 : 7, 8
Tekst:Lucas 24 : 10, 11
Preek
Zingen:Gezang 22 : 2, 3, 4
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 89 : 1, 3
Gebed
Collecte
Zingen:Negentig Gezangen 56 : 1, 2, 3
Zegen