Geluidsopname afspelen

Zondag 9 april 2023 10:00 uur
ds. H. Drost

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Zingen:Gezangen 52 : 1. 2 Daar juicht een toon
Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 118 : 8 - 9
Wet
Zingen:Psalm 119 : 43
Gebed
Lezen:Markus 16
Zingen:Psalm 96 : 6 - 7
Tekst:Markus 16 : 14 - 16 en Kolossenzen 4 : 2 - 6
Preek
Zingen:Psalm 98 : 4 na eerste preek
Zingen:Gezang 38 : 6 na tweede preek
Gebed
Collecte
Zingen:Gezangen 52 : 3. 4 Nu jaagt de dood
Zegen