Geluidsopname afspelen

Zondag 2 april 2023 16:30 uur
ds. H. Drost

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 40 : 3 - 4
Gebed
Lezen:Psalm 89 : 1 - 8
Zingen:Psalm 89 : 3
Lezen:Jesaja 6 : 1 - 7
Zingen:Gezang 30 : 1
Tekst:HC 49
Preek
Zingen:Psalm 103 : 8
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 103 : 9
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 29 : 3 - 4
Zegen