Geluidsopname afspelen

Zondag 19 maart 2023 16:30 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 71 : 2, 4
Gebed
Lezen:Johannes 12 : 20 - 36
Zingen:Gezang 15 : 1, 2
Tekst:Zondag 47
Preek
Zingen:Gezang 5 : 1, 2, 9, 10
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 71 : 8, 9
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 150 : 1, 2
Zegen