Geluidsopname afspelen

Zondag 5 maart 2023 16:30 uur
br. L. Plaggenmars

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 32 : 1, 3
Gebed
Lezen:Psalm 27 en Lucas 18 : 1 - 14
Zingen:Psalm 27 : 3, 5, 7
Tekst:HC 45
Preek
Zingen:Psalm 81 : 8
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 130 : 4
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 81 : 10, , 12
Zegen