Geluidsopname afspelen

Zondag 5 maart 2023 10:00 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 119 : 5, 6, 7
Wet
Zingen:Psalm 119 : 11, 12
Gebed
Lezen:Lucas 7 : 36 - 50
Zingen:Psalm 32 : 1, 2
Tekst:Lucas 7 : 47
Preek
Zingen:Psalm 50 : 10, 11
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 119 : 22, 23
Zegen