Geluidsopname afspelen

Zondag 26 februari 2023 16:30 uur
ds. J.R. Visser

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 123
Gebed
Lezen:Johannes 16 : 1 - 16
Zingen:Psalm 12
Tekst:Marcus 13 : 9 - 13
Preek
Zingen:Gezang 30;1, 25
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 124
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 84 Ik bouw op U
Zegen