Geluidsopname afspelen

Zondag 26 februari 2023 10:00 uur
ds. E. Hoogendoorn

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 65 : 1, 2
Wet
Zingen:Psalm 25 : 5, 7
Gebed
Lezen:1 Joh 1 : 1 - 2 : 6
Zingen:Gezang 27 : 1, 4, 5
Tekst:Zondag 44 HC
Preek
Zingen:Gezang 39 : 1, 3, 6
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 56 : 4
Zegen