Geluidsopname afspelen

Woensdag 9 maart 2022 19:30 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 89 : 5, 6
Gebed
Lezen:Genesis 1 : 31 - 2 : 3; 6 : 5 - 7 en 8 : 20 - 22
Zingen:Psalm 33 : 2, 3
Tekst:Genesis 8 : 22
Preek
Zingen:Psalm 119 : 34, 35, 36
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 72 : 10
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 40 : 1, 2
Zegen