Geluidsopname afspelen

Vrijdag 15 april 2022 19:30 uur
ds. E. Hoogendoorn

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 103 : 1, 3
Gebed
Lezen:Jes. 52 : 13 - 53 : 12 Marcus 15 : 16 - 39
Zingen:Psalm 80 : 1, 10
Tekst:Marcus 15 : 25 - 28
Preek
Zingen:Gezang 14 : 1, 4
Geloofsbelijdenis
Zingen:Gezang 15 : 1, 2
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 30 : 4, 5
Zegen