Geluidsopname afspelen

Zondag 8 mei 2022 16:30 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 16 : 3, 4
Gebed
Lezen:Genesis 22 : 1 - 19
Zingen:Psalm 40 : 3, 4, 7
Lezen:Romeinen 8 : 31 - 39
Tekst:Romeinen 8 : 32
Preek
Zingen:Gezang 10 : 2, 3
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 16 : 5
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 13 : 2, 4, 5
Zegen