Geluidsopname afspelen

Zondag 8 mei 2022 10:00 uur
br. J.T. Sikkema

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 33 : 1, 2, 3
Zingen:Gezang 1 : 1, 2
Wet
Zingen:Gezang 1 : 13
Gebed
Lezen:Exodus 34 : 1 - 10
Zingen:Psalm 119 : 22, 28
Tekst:HC Zondag 4
Preek
Zingen:Psalm 103 : 3, 4, 5
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 90 : 1, 8
Zegen