Geluidsopname afspelen

Zondag 1 mei 2022 16:30 uur
ds. A. de Jager

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 143 : 1, 2, 5, 6
Gebed
Lezen:Rom 5 : 12 - 21, DL III - IV art 1 - 3
Zingen:Psalm 53 : 1, 2, 5
Tekst:HC zondag 3
Preek
Zingen:Psalm 143 : 8, 9, 10
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 28 : 4, 5
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 14 : 1, 5
Zegen