Geluidsopname afspelen

Zondag 24 april 2022 10:00 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 50 : 7
Wet
Zingen:Psalm 143 : 1, 2
Gebed
Zingen:Psalm 50 : 1, 2, 3
Lezen:Jesaja 1 : 10 - 20
Tekst:Zondag 2
Preek
Zingen:Psalm 143 : 6, 9
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 50 : 10, 11
Zegen