Geluidsopname afspelen

Zondag 17 april 2022 16:30 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Negentig Gezangen 52 : 1, 2, 3, 4
Gebed
Lezen:Ezechiƫl 37 : 1 - 14
Zingen:Gezang 26b : 2, 5
Lezen:Markus 16 : 1 - 8
Zingen:Psalm 118 : 8, 9
Tekst:Romeinen 8 : 11
Preek
Zingen:Psalm 36 : 2, 3
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 16 : 4, 5
Gebed
Collecte
Zingen:Negentig Gezang 56 : 1, 2, 3
Zegen