Geluidsopname afspelen

Zondag 17 april 2022 10:00 uur
ds. H. Drost

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Zingen:Lied 215 : 1. 2. 3.
Votum en zegengroet
Zingen:Gezang 20 : 1. 2
Wet
Zingen:Psalm 119 : 13 - 14
Gebed
Lezen:1 Korinthe 15 : 1 - 28
Zingen:Psalm 110 : 1
Tekst:Zondag 17 HC
Preek
Zingen:Gezang 22 : 2. 3. 6
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 84 : 3 - 4
Zegen