Geluidsopname afspelen

Zondag 10 april 2022 16:30 uur
br. J.T. Sikkema

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 121 : 1, 2, 3, 4
Gebed
Lezen:Johannes 8 : 30 - 47
Zingen:Psalm 139 : 1, 6, 7
Tekst:HC Zondag 1
Preek
Zingen:Psalm 63 : 2, 3
Geloofsbelijdenis
Zingen:Gezang 18
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 40 : 1, 2
Zegen