Geluidsopname afspelen

Zondag 10 april 2022 10:00 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Lied 473 : 1, 2
Wet
Zingen:Lied 473 : 5, 10
Gebed
Lezen:MattheĆ¼s 26 : 57 - 68; 27 : 1, 2
Zingen:Psalm 2 : 1, 4
Tekst:Romeinen 8 : 6
Preek
Zingen:Psalm 119 : 66
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 68 : 8, 13
Zegen