Geluidsopname afspelen

Zondag 3 april 2022 16:30 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 72 : 10
Gebed
Lezen:Jesaja 65 : 1 - 16
Zingen:Psalm 37 : 10, 11, 16
Tekst:H.C. Zondag 52
Preek
Zingen:Gezang 5 : 1, 8, 9, 10
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 106 : 1, 2, 22
Gebed
Collecte
Zingen:Lied 392 : 1, 2, 3, 5
Zegen