Geluidsopname afspelen

Zondag 3 april 2022 10:00 uur
ds. E. Hoogendoorn

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 113 : 1, 2
Wet
Zingen:Psalm 119 : 12, 14
Gebed
Lezen:Lukas 22 : 24 - 34, 1 Petrus 3 : 13 - 17
Zingen:Psalm 86 : 2, 4
Tekst:Lukas 22 : 54 - 62
Preek
Zingen:Psalm 140 : 4, 10
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 18
Zegen