Geluidsopname afspelen

Zondag 27 maart 2022 16:30 uur
br. R. Douma

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 65 : 1
Gebed
Lezen:Mat. 6 : 9 - 15; Mat. 18 : 21 - 35; Kol. 3 : 12 - 17
Zingen:Psalm 65 : 2, 3
Tekst:H.C. Zondag 51
Preek
Zingen:Psalm 86 : 2, 4
Geloofsbelijdenis
Zingen:Gezang 5 : 6
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 67 : 1
Zegen