Geluidsopname afspelen

Zondag 20 maart 2022 16:30 uur
ds. E. Hoogendoorn

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 145 : 1, 4
Gebed
Lezen:Matth. 6 : 19 - 34
Zingen:Psalm 111 : 1, 3, 4
Tekst:H.C. Zondag 50
Preek
Zingen:Gezang 5 : 5, 9
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 33 : 7, 8
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 36 : 2
Zegen