Geluidsopname afspelen

Zondag 13 maart 2022 16:30 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 103 : 1, 2
Gebed
Lezen:Marcus 14 : 32 - 42
Zingen:Gezang 14 : 1, 3
Lezen:1 TimotheĆ¼s 2
Tekst:H.C. Zondag 49
Preek
Zingen:Gezang 5 : 1, 4, 9, 10
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 103 : 3, 4
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 103 : 8, 9
Zegen