Geluidsopname afspelen

Zondag 6 maart 2022 16:30 uur
Beeld en geluid

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 93 : 1, 2, 3
Gebed
Lezen:1 Kor. 15 : 20 - 28
Zingen:Psalm 99 : 1, 4, 6
Tekst:H.C. Zondag 48
Preek
Zingen:Psalm 95 : 2, 3
Geloofsbelijdenis
Zingen:Gezang 5 : 3
Gebed
Collecte
Zingen:Gez : 32 : 3, 4, 5
Zegen