Geluidsopname afspelen

Zondag 27 februari 2022 16:30 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 119 : 62, 63
Gebed
Lezen:Openbaring 4
Zingen:Psalm 99 : 1, 2, 3, 4
Tekst:H.C. Zondag 47
Preek
Zingen:Gezang 5 : 1, 2, 9, 10
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 98 : 1, 2, 3
Gebed
Collecte
Zingen:Lied 457 : 1, 2, 3, 4
Zegen