Geluidsopname afspelen

Zondag 20 februari 2022 16:30 uur
ds. F.J. Bijzet

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:lied 95 : 1, 3
Gebed
Lezen:Maleachi 1 : 6 - 10; MattheĆ¼s 7 : 7 - 11
Zingen:Psalm 103 : 5
Tekst:H.C. Zondag 46
Preek
Zingen:Psalm 15 : 1, 2
Geloofsbelijdenis
Zingen:Gezang 2 : 2.......Gezang 2 : 5
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 28 : 2
Zegen