Geluidsopname afspelen

Woensdag 10 maart 2021 19:00 uur
ds. A. de Jager

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 57 : 1, 2, 6
Gebed
Lezen:Matt 6 : 19 - 34
Zingen:Ps145 : 3
Tekst:Zondag 50
Preek
Zingen:Psalm 145 : 4
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 136 : 1, 20, 21
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 4 : 3
Zegen