Geluidsopname afspelen

Vrijdag 2 april 2021 19:30 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 51 : 6, 7
Gebed
Lezen:Mattheüs 27 : 33 - 56
Zingen:Gezang 15 : 1, 2
Tekst:Mattheüs 27 : 31b
Preek
Zingen:Psalm 31 : 3
Geloofsbelijdenis
Zingen:Gezang 16
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 103 : 3, 5, 9
Zegen