Geluidsopname afspelen

Zondag 4 april 2021 16:30 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Negentig Gezangen 52 : 1, 2, 3, 4
Gebed
Lezen:Mattheüs 27 : 62 - 28 : 7
Zingen:Psalm 18 : 2, 3, 4
Lezen:Mattheüs 28 : 8 - 15
Tekst:Mattheüs 28 : 6b
Preek
Zingen:Psalm 18 : 5
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 16 : 4, 5
Gebed
Collecte
Zingen:Negentig Gezangen 56 : 1, 2, 3
Zegen