Geluidsopname afspelen

Zondag 4 april 2021 10:00 uur
ds. H. Drost

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Gezang 20 : 1. 2. 3.
Wet
Zingen:Psalm 119 : 14
Gebed
Lezen:Mattheus 27 : 45 - 28 : 10
Zingen:Psalm 118 : 8
Tekst:Mattheus 27 : 51 - 53
Preek
Zingen:Psalm 118 : 9 - 10
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 22 : 1. 2. 3.
Zegen