Geluidsopname afspelen

Zondag 28 maart 2021 16:30 uur
ds. A. de Jager

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 121 : 1, 2.
Gebed
Lezen:Jes. 66 : 10 - 14
Zingen:Psalm 121 : 3, 4
Tekst:HC 1
Preek
Zingen:Psalm 139 : 2, 3, 5, 8.
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 56 : 3, 4.
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 40 : 1, 2.
Zegen