Geluidsopname afspelen

Zondag 14 maart 2021 16:30 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Gezang 36 : 2
Gebed
Lezen:Mattheüs 26 : 36 - 45
Zingen:Psalm 22 : 9
Lezen:Mattheüs 26 : 57 - 68
Zingen:Psalm 22 : 7
Lezen:Mattheüs 27 : 27 - 32
Zingen:Psalm 22 : 3
Tekst:Mattheüs 20 : 17 - 19
Preek
Zingen:Psalm 2 : 4
Geloofsbelijdenis
Zingen:Gezang 36 : 3
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 18 : 1
Zegen